micro-blading/
3d bryn

Semi-permanenta bryn. 
Vi kommer överens om formen som tas fram med hjälp av ett mätverktyg.
Det är detta som tar längst tid eftersom brynen ska bli så jämna som möjligt och att du som kund måste känna dig nöjd med formen innan behandlingen påbörjas. 

Här kan du läsa om våra åldersgränser och varför vi har de.

Nypris
150 min/3500 kr
inkl. återbesök inom 6 veckor

 

Kriterier för att Touch up priserna ska gälla: behandlingen görs inom tidsramarna, brynet syns fortfarande och du vill ha samma form som tidigare. 

Uppfylls inte dessa kriterier är det Nypris som gäller (3500kr).


Touch up inom 6 månader  
60 min/700 kr
Beräknat från första allra första gången. När man har gjort en Touch up så beräknas nästa tid självklart från den senaste behandlingen.
Touch up inom 12 månader
100 min/1500 kr
Beräknat från första allra första gången. När man har gjort en Touch up så beräknas nästa tid självklart från den senaste behandlingen.