leverfläcks borttagning

Den/de leverfläckar som önskas tas bort måste ha en jämn fin kant samt får ej ha hår som växer ur den. Om detta är fallet behövs en odling göras för att fastställa om leverfläcken bör tas bort på vårdcentral/sjukhus istället.
Vissa leverfläckar sitter djupare och kan därför behöva 2 behandlingar.
Vill du bedöva området så får du göra det innan behandlingen med lidokain från apoteket.

platt/slät

Startpris: 
1st leverfläck 700kr.
1+ leverfläckar är kostnaden ytterligare 100kr per fläck.
10+ leverfläckar - kontakta oss för prisförslag!

Cysta/knöl/
"kula"/
ojämnheter

Startpris: 
1st cysta/knöl/"kula"/"plupp" 600kr.
1+ cysta/knöl/"kula"/"plupp" är kostnaden ytterligare 100kr per cysta/knöl/"kula"/"plupp"
10+ cysta/knöl/"kula"/"plupp"- kontakta oss för prisförslag!

behandlingen kan behöva upprepas!