Personuppgiftsansvarig
Lotta Vibeck AB (the crudeSKIN), 5569353732, 076 004 19 11, Trädgårdsgatan 29, 645 31 Strängnäs, är personuppgiftsansvarig.

Kategorier av registrerade
Kunder

Ändamål med behandling
Kunder:
Hantera bokningar
Föra kundregister
Göra marknadsföringsutskick

Kategorier av personuppgifter
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Postadress
Utskicksinställningar
Anteckningar
Personnummer
Bokningshistorik
Försäljningshistorik.

Tidsfrist för radering
Personuppgifter sparas i högst ett (2) år efter avslutad kundrelation.

Tekniska säkerhetsåtgärder
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Detta sker med inloggning till IT-systemet.
Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla personuppgifter för att uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Denna förteckning är senast uppdaterad 2022-10-27.